Poznań Spoza Kamery

#polityka  #Poznań  #wybory  #samorząd  #inwestycje

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 » KANDYDACI NA PREZYDENTA » Przemysław Hinc


Przemysław Hinc
popierany przez: Kukiz'15


Data urodzenia
1971-07-04
Strona www
http://www.przemyslawhinc.pl
Facebook
https://www.facebook.com/pjakubhinc/
Twitter
https://twitter.com/pjhinctwitt

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KANDYDACIE

Krótko o kandydacie

Kandydat ruchu Kukiz’15 na prezydenta Poznania. Pracuje jako doradca podatkowy. Jest też mediatorem sądowym w sprawach karnych. Jest członkiem Demokracji Bezpośredniej. Startował w wyborach do Sejmu w 2015 r.

Doświadczenie zawodowe

W 1991 roku rozpocząłem pracę w poznańskich urzędach skarbowych, najpierw był to Urząd Skarbowy Poznań – Wilda, a od 1994 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, w którym pracowałem do czasu podjęcia własnej praktyki.

W 1999 roku uzyskałem wpis na listę mediatorów sądowych w sprawach karnych przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu (po zmianie właściwości obecnie przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu) i na zlecenie sądów, policji i prokuratury zajmuję się mediacją pomiędzy pokrzywdzonym (ofiarą) a sprawcą.

W 2005 roku zdałem egzaminy państwowe i otrzymałem wpis na listę doradców podatkowych. Od tego czasu prowadzę własną praktykę doradczą, a od 2006 r. jestem wspólnikiem i członkiem zarządu w spółce doradztwa podatkowego. W 2014 r. wielkopolscy doradcy podatkowi wybrali mnie po raz pierwszy do zarządu regionalnego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a obecnie ponownie powierzyli mi tę zaszczytną funkcję.

Pod koniec 2014 r. namówiony przez wielkiego przyjaciela literatury postanowiłem, wspólnie z nim i jeszcze kilkoma fascynatkami kultury, stworzyć wspólny projekt łączący nasze pasje i miłość do książki i po prostu do kultury. Tak powstał portal zupelnieinnaopowiesc.com i powierzono mi kierowanie nim na wzburzonych wodach niestabilnego prawa.


Wykształcenie

1997. Studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1999. Studia podyplomowe na Wydziale Finansów i Bankowości WSB w Poznaniu.
2003. Studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2014. Studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.


--

Hasło wyborcze

PREZYDENT, KTÓRY SŁUCHA POZNANIAKÓW

--

O czym najwięcej mówił w kampanii?

Przemysław Hinc chce oddać jak najwięcej władzy mieszkańcom Poznania. Proponuje wprowadzić tzw. dzień referendalny, gdy poznaniacy przynajmniej raz w roku – np. przy okazji różnych wyborów – mogliby przy okazji odpowiadać na pytania w różnych ważnych dla miasta sprawach.

Jego zdaniem właśnie w taki sposób to sami mieszkańcy, a nie odgórnie władze miasta, powinni rozstrzygać sporne kwestie – także w drobnych lokalnych sprawach. Kandydat Kukiz’15 krytykuje też nadmierne zadłużanie miasta kosztownymi inwestycjami.

--

Najważniejsze wyborcze obietnice:

1. Wprowadzenie tzw. dnia referendalnego, by mieszkańcy decydowali o ważnych sprawach w referendum.

2. Pełna jawność i dostęp do zawieranych przez miasto umów cywilnoprawnych finansowanych ze środków publicznych.

3. Jawność prac i obrad komisji konkursowych przy obsadzie kierowniczych stanowisk.

4. Cyfryzacja urzędów, by sprawy można było załatwić przez internet lub podczas jednej wizyty w urzędzie.

5. Powołanie banku miejskiego lub miejskiej kasy oszczędnościowo-pożyczkowej.

6. Wsparcie dla rad młodzieżowych i senioralnych.

7. Stworzenie nowych domów dziennych pobytu dla seniorów.

8. Ochrona miejskich parków, klinów zieleni, lasów i innych miejsc wypoczynku.

9. Współpraca z artystami oraz animatorami kultury i stanowczy sprzeciw wobec prób cenzury.

10. Wymóg dla deweloperów, by przy inwestycjach mieszkaniowych zapewnili przyszłym mieszkańcom parkingi, drogi, komunikację miejską i zieleń.

ZOBACZ CAŁY PROGRAM WYBORCZY PRZEMYSŁAWA HINCA I KOMITETU KUKIZ’15

--

Ankieta kandydata

Ulubiona potrawa?
Na co dzień pyry z gzikiem, a na 11 Listopada Rogale Marcińskie.

Jakie jest Pana hobby?
Hobby, po poznańsku zamieniłem w biznes, w portal o kulturze i drugą pasją są podróże, odkrywanie, smakowanie i poznawanie świata.

Kim chciał Pan zostać w przyszłości, gdy był Pan dzieckiem?
Moje dzieciństwo przypadało na okres podboju kosmosu. Kilka lat wcześniej ZSRR umieścił na orbicie satelitę, w kosmos poleciał pierwszy człowiek, w końcu Amerykanie z misji Apollo lądowali na Księżycu. No to kim miałby chcieć być wówczas chłopak jak nie kosmonautą.


ZOBACZ PEŁNĄ ANKIETĘ KANDYDATA WYPEŁNIONĄ PRZEZ PRZEMYSŁAWA HINCA

--

Kandydaci do rady miasta

Liderzy list komitetu Kukiz’15 w poszczególnych częściach miasta* (po kliknięciu na dany okręg - pełna lista wszystkich kandydatów komitetu Kukiz’15 w tym okręgu):

OKRĘG 1: Wojciech Tamuć
OKRĘG 2: Magdalena Nowak
OKRĘG 3: Paweł Bączyk
OKRĘG 4: Przemysław Hinc
OKRĘG 5: Grzegorz Sakowicz
OKRĘG 6: Bartosz Bielawny

*Który jest Twój okręg, w którym będziesz głosować? Możesz to sprawdzić tutaj, na interaktywnym planie Poznania, zaznaczając w rogu opcję "okręgi wyborcze"
 

WYWIADY, JAKICH UDZIELIŁ Przemysław Hinc

Rolą miasta nie jest wojna światopoglądowa. Miejska to jest: rura, dziura w jezdni, czy most [Głos Wlkp]

Rozmowa z Przemysławem Jakubem Hincem, kandydatem Kukiz'15 na prezydenta Poznania. Jaki ma pomysł na rozwiązanie najważniejszych problemów miasta, jak ocenia rządy Jacka Jaśkowiaka i dlaczego "miasto nie powinno być kamienicznikiem"?

Referendum może zdecydować o likwidacji straży miejskiej [Gazeta Wyborcza Poznań]

- Pod referendum można poddać takie kwestie jak likwidacja straży miejskiej albo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje w mieście - mówi Przemysław Jakub Hinc, kandydat na prezydenta Poznania z ramienia Kukiz'15 w wyborach samorządowych 2018.

Będę słuchał poznaniaków [Radio Poznań]

Gościem Kluczowego Tematu był Przemysław Jakub Hinc – kandydat Kukiz’15 na prezydenta Poznania.

Przemysław Jakub Hinc - siódmy kandydat na prezydenta Poznania [WTK]

Rozmowa z Przemysławem Hincem, kandydatem Kukiz'15 na prezydenta Poznania, w Wieczorze WTK.